ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Sprawy ZUS

Zajmujemy się szeroko pojętymi sprawami związanymi z ZUS, w których zakres wchodzi m.in.:

  • reprezentowanie klientów podczas kontroli ZUS;
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS;
  • reprezentowanie klientów przed sądami, na terenie całego kraju, w sprawach przeciwko ZUS;
  • weryfikacją prawidłowości naliczonych świadczeńz ubezpieczeń społecznych (zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich);
  • kalkulacją obliczonej przez ZUS emerytury, kapitału początkowego, renty z tytułu niezdolności
  • do pracy, renty rodzinnej, itp.;
  • przygotowywaniem wniosków o rozłożenie zaległych składek ZUS na raty;
  • przygotowywaniem wniosków o umorzenie składek ZUS, abolicję składek ZUS;
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  • doradztwo w zakresie spraw związanych z ZUS.