ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Pogotowie kadrowo-płacowe

 Pogotowie kadrowo-płacowe

Celem proponowanej usługi jest zapewnienie ciągłości pracy działu kadrowo-płacowego firmy Klienta, gdy jego normalny tok pracy został zakłócony przez nagłą nieobecność kluczowego pracownika działu. W ramach tej opcji oferujemy:
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • bieżące wsparcie Klienta w tym zakresie.