ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Outsourcing kadr i płac

1. ORGANIZACJA PRACY
 
 
Nasza obsługa kadrowa (outsourcing kadr i płac) wychodzi poza ramy typowych usług kadrowo-płacowych dostępnych na naszym rynku, ponieważ w pakiecie otrzymujecie Państwo obsługę prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy ZUS), w której zakres wchodzi m.in.:

- tworzenie wzorów dokumentów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.;
- konsultacje w zakresie optymalizacji kosztów pracy i rozwiązywania konfliktów z pracownikami;
- reprezentowanie w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
- prowadzenie spraw sądowych, m.in. w sporach z pracownikami, ZUS, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Skarbowym.
 

Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego Klienta, w związku z czym kontakt z naszym działem kadr, możliwy jest od poniedziałku do piątku, w dogodnych dla Państwa godzinach, które ustalamy wspólnie. Kontakt telefoniczny, e-mailowy, wideokonferencja, platforma e – Pracownik (samoobsługowy moduł dla pracownika, w którym pracownik może wnioskować o urlop w formie online, czy sprawdzić swoją wypłatę), e-teczki (akta osobowe pracownika w formie online) to narzędzia, które wykorzystujemy w kontaktach z Państwem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, oferujemy obsługę kadr i płac (outsourcing kadr i płac) dla klientów z terytorium całego kraju.
W celu zminimalizowania obiegu dokumentów, wykonując outsourcing kadr i płac, korzystamy
z innowacyjnych technologii IT, które zapewniają zarówno pracownikom jak i pracodawcom, łatwiejszy i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, jak również dokumentów kadrowych:
 • prowadzimy e-teczki, czyli elektroniczną wersję akt osobowych pracowników, do której w każdej chwili i z każdego miejsca, mają Państwo wgląd;
 • zapewniamy dostęp do platformy e-Pracownik, poprzez którą pracownicy samodzielnie mogą m.in.:
  • złożyć wniosek urlopowy, który przekazywany jest do kierownika;
  • sprawdzać dostępny limit urlopowy;
  • pobierać paski wynagrodzeń oraz PIT-y;
  • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin;
  • sprawdzać datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
  • drukować raporty kadrowe, m. in.: paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.
 
 

2. JAK WYGLĄDA OUTSOURCING KADR I PŁAC W TWOIM ZEWNĘTRZNYM DZIALE KADR
 
 
 
Jak pracownicy naszych klientów wnioskują o urlop wypoczynkowy – na platformiane  online e-pracownik?
 
 
KROK 1. Pracownik składa wniosek urlopowy lub delegację poprzez platformę e-Pracownik.
 
 
 
 
 

KROK 2. Kierownik dostaje powiadomienie e-mailowe, związane z wprowadzeniem przez pracownika nieobecności na platformie e-Pracownik.
 
 
KROK 3. Pracownik po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez kierownika na platformie e-Pracownik, dostaje powiadomienia e-mailowe, z informacją o zatwierdzeniu urlopu 
czy delegacji.
 
 
Z aplikacji e-Pracownik można korzystać na laptopie, tablecie oraz smartfonie. Dodatkowo, platforma e-Pracownik umożliwia korzystanie z aplikacji, z każdego miejsca na świecie i o każdej porze.
 
 
 
 
 
 
3. ZAKRES OUTSOURCINGU KADR I PŁAC
 
  
 
 
 • naliczanie wynagrodzeń – sporządzanie list płac,
 • sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta,
 • przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji miesięcznych,
 • rejestracja w ZUS pracowników i współpracowników,
 • sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego deklaracji rocznych w zakresie PIT (w tym informacji dla pracowników),
 • sporządzanie deklaracji do PFRON, GUS,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ich ewidencja,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych komórek firmy,
 • konsultacje bieżące w zakresie wyżej wymienionych zagadnień.