ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Obsługa prawna

1. Konsultacje prawne

Oferujemy konsultację prawne z zakresu:

 • prawa pracy
 • ubezpieczeń społecznych w tym wszystkich spraw związanych z zakresem kompetencji ZUS dotyczącymi m.in. zasiłków, emerytury, zasad podlegania ubezpieczeniu, kontroli ZUS.
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa handlowego i gospodarczego,
 • prawa podatkowego.


Na życzenie Klientów oferujemy konsultacje prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (kontaktów z ZUS), które odbywają w siedzibie Klienta lub siedzibie Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o. Oferowane przez Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o. porady prawne skoncentrowane są na potrzebach Klienta. Zawsze proponujemy rozwiązania optymalne dla jego firmy.


2. Tworzenie wzorów umów i regulaminów

Na potrzeby naszych Klientów opracowujemy:

 • regulaminy pracy,
 • regulaminy wynagradzania,
 • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (regulamin zfśs),
 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenia czy umowy o dzieło,
 • wszelkie pisma związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.


3. Porady prawne z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Klientom indywidualnym oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych (ZUS). Nasi eksperci nie tylko zaproponują najlepsze rozwiązanie, ale też zweryfikują prawidłowość wyliczeń pracodawcy lub ZUS dotyczących wynagrodzenia czy zasiłku.

Porady prawne mogą dotyczyć:

 • prawa pracy – nawiązania i rozwiązania umowy o pracę, naliczania urlopów wypoczynkowych, nadgodzin, czasu pracy, uprawnień pracowniczych, umów cywilnoprawnych, należności pracowniczych (wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania, dodatki, premie),
 • prawa ubezpieczeń społecznych – podstawy wymiaru zasiłku, prawa do świadczeń z ZUS, w tym prawo do emerytury, renty, podlegania ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu.

Porady prawne z zakresu kadr i płac udzielane są osobiście w siedzibie Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o. lub zdalnie za pomocą e-maila. Na życzenie Klienta porada prawna może zostać udzielona telefonicznie po wcześniejszym uregulowaniu płatności za usługę.

4. Opinie prawne i wnioski o interpretacje

Sporządzamy opinie prawne oceniające rozwiązania, jakie Klienci zamierzają wdrożyć w swojej firmie. W opinii zaprezentujemy, czy propozycje Klienta
są zgodne z wykładnią sądów, organów podatkowych, PIP i ZUS. Przedstawimy ryzyko ich zastosowania w firmie i związane z tym koszty.

Opinie prawne sporządzamy również dla Klientów indywidualnych w zakresie kwestii spornych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w tym:

 • prawa do emerytury, renty,
 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłku opiekuńczego,
 • zasad podlegania ubezpieczeniu.

Sporządzamy również wnioski o wydanie interpretacji przez ZUS i MF w wywołującym wątpliwości Klienta stanie faktycznym i prawnym.

5. Pozyskiwanie środków z urzędu pracy

Oferujemy pomoc w uzyskaniu środków z urzędów pracy na stworzenie miejsca pracy, refundację składek, dofinansowanie wynagrodzenia czy szkolenie pracownika. W imieniu Klienta wypełniamy wymagane wnioski oraz załatwiamy niezbędne formalności. Proponujemy również doradztwo w powyższym zakresie, co pomoże Klientowi wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie.