ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Obsługa bhp

1. Szkolenia z zakresu bhp

Przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bhp, w tym:

 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych/pracowników fizycznych,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe dla służb bhp.

2. Stała obsługa bhp (bhp outsourcing)

W zakresie stałej obsługi bhp oferujemy:

 • wykonywanie zadań służb bhp,
 • szkolenia okresowe bhp dla pracodawców oraz pracowników,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy,
 • opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w firmie.

3. Przeprowadzenie postępowania powypadkowego

W zakresie czynności związanych z postępowaniem powypadkowym oferujemy:

 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy, wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,
 • ustalenie, czy istnieją okoliczności uniemożliwiających uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych,
 • szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej,
 • określenie wniosków prewencyjnych,
 • sporządzenie stosownej dokumentacji.

Oferujemy pomoc w przypadku wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych.

4. Opracowanie ryzyka zawodowego

 • Opracowujemy karty charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu oraz profilaktyki zagrożeń.