ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Obsługa bhp

1. Szkolenia z zakresu bhp

Przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bhp, w tym:

Szkolenie BHP - zakres szkoleń

 

Potrzebne w każdej firmie jest szkolenie bhp, które muszą odbyć wszystkie nowe osoby pojawiające się w firmie. Jest to niezbędne zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w biurowcach. W każdym miejscu pracy bhp szkolenia jest potrzebne, ponieważ pozwala na przygotowanie pracowników na niebezpieczne sytuacje, które w każdym miejscu mogą się zdarzyć. Pracownicy dowiedzą się, gdzie w budynku znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Będą wiedzieli, jak zachować się w przypadku pożaru, włamania czy innej niebezpiecznej sytuacji, jaka może mieć miejsce w miejscu pracy.

 

Szkolenie wstępne bhp - pierwszy kontakt z wiedzą.

 

Ponadto szkolenie wstępne bhp dostarczają także wiedzy o tym, jak zadbać o swoje stanowisko pracy, czy jest to biurko, czy maszyna. Zdecydowanie są to podstawowe kwestie, często oczywiste, ale takie, o których czasem nie myślimy lub zapominamy. Dobrze przeprowadzone szkolenie dostarczy pracownikom niezbędnej wiedzy, dzięki której będą wiedzieli, w jaki sposób mają się zachować w określonych sytuacjach.

 

Oprócz tego, że firma bhp proponuje szkolenia dla pracowników, wykonuje także audyt bezpieczeństwa. Jest to sprawdzanie budynków pod kątem zachowanych środków ostrożności, jak i bezpieczeństwa. Okresowo należy przeprowadzać audyt bhp, aby sprawdzić, czy budynki zapewniają dostateczny stopień bezpieczeństwa wszystkim osobom, które w nich przebywają. Jest to niezwykle istotne, aby właściciel firmy dbał o bezpieczeństwo swoich pracowników. W końcu biurowce składają się zwykle z wielu pomieszczeń oraz licznych kondygnacji. W takim budynku zachowanie zasad bezpieczeństwa jest niezwykle ważne. Dzięki temu można będzie uchronić pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami, jakie mogą mieć miejsce w biurze. Dokładnie będą oni wiedzieli jak się zachować, aby wyjść cało z budynku, w którym na przykład wybuchł pożar.

 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych/pracowników fizycznych,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe dla służb bhp.

2. Stała obsługa bhp (bhp outsourcing)

W zakresie stałej obsługi bhp oferujemy:

 • wykonywanie zadań służb bhp,
 • szkolenia okresowe bhp dla pracodawców oraz pracowników,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy,
 • opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w firmie.

3. Przeprowadzenie postępowania powypadkowego

W zakresie czynności związanych z postępowaniem powypadkowym oferujemy:

 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy, wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,
 • ustalenie, czy istnieją okoliczności uniemożliwiających uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych,
 • szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej,
 • określenie wniosków prewencyjnych,
 • sporządzenie stosownej dokumentacji.

Oferujemy pomoc w przypadku wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych.

4. Opracowanie ryzyka zawodowego

 • Opracowujemy karty charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu oraz profilaktyki zagrożeń.