ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Doradztwo w zakresie kadr i płac

Doradztwo zdalne

Odpowiedzi na pytania udzielane są w ciągu jednego dnia roboczego od zadania pytania. Cała korespondencja odbywa się drogą e-mailową. Po wykupieniu pakietu każdy Klient otrzymuje indywidualny numer, który powinien podawać w tytule e-maila. Pytania należy wysyłać przez formularz kontaktowy. Na życzenie Klienta odpowiedź może zostać udzielona telefonicznie, po uprzednim podaniu numeru kontaktowego.

Pakiet Kadry obejmuje pytania z zakresu:

Rozliczanie czasu pracy - godziny pracy pod kontrolą

Rozliczanie czasu pracy jest po to, by mieć godziny pracy pracowników pod kontrolą. Każdemu pracodawcy zależy na tym, aby pracownicy pracowali efektywnie i dawali z siebie wszystko w godzinach pracy. W niektórych firmach czas pracy jest mocno elastyczny. Pracodawcy zależy przede wszystkim na tym, aby pracownik wykonał zlecone zadania. Dlatego, w wielu nowoczesnych firmach pracownik może pracować ile chce, a rozliczanie czasu pracy pozwala wyliczyć honorarium, jakie się mu należy za godziny przepracowane w danym miesiącu.

W takim systemie pracują przede wszystkim informatycy, graficy i programiści, którzy mają określone zadania do wykonania. Pracodawca ustala, że mogą przyjść do pracy w godzinach od 8 do 10, a następnie pracować przez następne 8 lub więcej godzin, albo krócej, w zależności od tego, ile czasu potrzebują, aby wykonać zlecone zadanie. Przekłada się to na ich efektywność, a to jak najbardziej jest kluczem do sukcesu i szansą na to, aby mieć w swojej siedzibie pracowników solidnych, efektywnych i jak najbardziej dobrze działających.

Rozliczanie czasu pracy powinno być wykonywane przez rzetelnego pracownika. Godziny pracy w wielu firmach powinny być elastyczne, a to na pewno przełoży się na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów, jeżeli chodzi o efektywność pracy pracownika. Na pewno, dzięki temu, że będziemy mieli pracowników, którzy są w stanie sami ustalać swoje godziny pracy, będziemy mogli liczyć na ich pełne oddanie, a także na to, że w miejscu pracy będą dawali z siebie wszystko. Będzie to bardzo dobra prognoza co do tego, aby rozwijać firmę i zdobywać nowe zlecenia. Będzie się miało w końcu pracowników, na których można polegać.

 • zawierania i rozwiązywania umów o pracę,
 • dokumentacji kadrowej,
 • czasu pracy,
 • urlopów wypoczynkowych,
 • uprawnień pracowniczych: rodziców, niepełnosprawnych, młodocianych,
 • postępowania w razie kontroli PIP,
 • umów cywilnoprawnych,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • podróży służbowych,
 • należności pracowniczych (wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania, dodatki, premie),
 • współpracy ze związkami zawodowymi,
 • tworzenia i zmiany regulaminów,
 • nakładania kar porządkowych,
 • odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • obowiązków pracodawcy w zakresie bhp.

Pakiet Kadry i Płace obejmuje pytania z zakresu Pakietu Kadry oraz:

 • naliczania wynagrodzeń (pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie),
 • rozliczania nieobecności, nadgodzin, dodatków i innych świadczeń należnych pracownikom,
 • sporządzania deklaracji i raportów do ZUS, PFRON, US,
 • przygotowania i wystawiania zaświadczeń dla pracowników (np. zaświadczenia o zarobkach, Rp-7, ZUS Z-3A, ZUS-3B, ZUS Z-3).