ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Audyt wewnętrzny (kadrowo-płacowy)

Nasze działania w zakresie audytów dotyczą w szczególności:

 • weryfikacji czy pracodawca, zleceniodawca w prawidłowej wysokości naliczył składki ZUS (audyt ZUS),
 • wykazania ryzyk związanych z obecnym sposobem rozliczania pracowników pod kątem kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), czy innych instytucji, bądź organów (audyt zatrudnienia),
 • dokładnego sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i innych normach prawnych (audyt dokumentacji),
 • kontroli terminowości procesów związanych z procesem zatrudnienia (audyt procesów w dziale HR),
 • sprawdzenia poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych oraz innych przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych (audyt z zakresu prawa pracy),
 • sprawdzenia sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy (audyt z zakresu prawa pracy),
 • oceny prawidłowości naliczania wynagrodzeń pracowników i rozliczania umów cywilno-prawnych (audyt wynagrodzeń),
 • kontroli prawidłowości obliczania i potrącania oraz opłacania składek i zaliczek ZUS (audyt ZUS),
 • prawidłowości rozliczania premii, nadgodzin i innych składników wynagradzania (audyt list płac),
 • sprawdzenia zgodności z przepisami prawa regulaminu wynagradzania, pracy i innych regulacji (audyt prawny). 

 

Korzyści naszych Klientów:

 • zweryfikowanie sposobu prowadzenia dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami kontroli PIP oraz ZUS,
 • wdrożenie i stworzenie bezpiecznego modelu biznesowego pod kątem uznania umów za pozorne, bądź wykonywane w ramach pracy na rzecz w razie kontroli  ZUS, PIP czy innych instytucji.