ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Audyt wewnętrzny (kadrowo-płacowy)

W zakres audytu kadrowego wchodzi sprawdzanie poprawności przepisów wewnętrznych (regulaminów, procedur etc.) i ich stosowania:

  • weryfikacja prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych,
  • kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy,
  • kontrola dokumentacji przekazywanej do ZUS,
  • weryfikacja umów cywilnoprawnych i poprawności ich stosowania,
  • sprawdzenie poprawności naliczania wynagrodzeń i zasiłków,
  • wykonanie innych czynności zleconych przez Klienta.