ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

ZUS Łata Dziurę Przez Wprowadzenie Przedsiębiorców w błąd

Ruszyła akcja ZUS przeciwko matkom na działalności.

Przestrzegamy: Nie reagujcie na to pismo!

 

Naszą sprawą zainteresował się portal NaTemat.pl (http://natemat.pl/205703,a-zus-ma-swoja-polityke-prorodzinna-zadaja-o-matki-dwojki-dzieci-231-tys-zl) – nagłaśniamy i mówimy stanowczo NIE! działaniom ZUS przeciwko przedsiębiorczym kobietom.
 

Na przykładzie Pani Krystyny opisujemy praktykę ZUS w pozbawianiu prawa do zasiłku kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Wskazujemy jak nie ulec podstępnym urzędnikom. (http://katarzynakalata.natemat.pl/205783,jak-zus-lata-dziure-budzetowa-wprowadzajac-w-blad-przedsiebiorcow)

 

 

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.