ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Czy ZUS może nakazać płatnikowi kontrolę zwolnień lekarskich i raportowanie do ZUS?

Od jakiegoś czasu ZUS wysyła pismo do płatników, w którym wskazuje, że przedsiębiorcy muszą przeprowadzać kontrolę niezdolnych do pracy pracowników i raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca przesyłać raport do ZUS z wykazem wszystkich kontroli.

 

Należy podkreślić, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku nadzorowania e-ZLA, ani przekazywania tego typu raportów do ZUS-u. Podstawa prawna, na której ZUS opiera swoją prośbę – art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jedynie uprawnia ZUS jak i płatników składek do przeprowadzania kontroli, co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy. Pisząc o ustawowym obowiązku, wynikającym z tego przepisu, ZUS wprowadza w błąd poprzez błędną jego interpretację. Na stronie internetowej ZUS-u, w miejscu, które ZUS sam wskazuje w piśmie z prośbą (www.zus.pl/firmy/pozostale/kontrola-prawidlowosci-wykorzystywania-zwolnien-lekarskich-wykonywana-przez-pracodawcow) jest informacja, że płatnik składek jest uprawniony do przeprowadzania kontroli na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.

 

Art. 68.[Kontrola]1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych, co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

 

Zatem płatnik nie ma ustawowego obowiązku raportowania do ZUS-u stanu wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych. Nie ma również żadnej sankcji za nie przesyłanie takiego raportu do ZUS-u.

 
 
 
 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.