ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

ZUS kontroluje płatników na wyrost. I znów rządzi się swoimi prawami

ZUS rozszerza swoje uprawnienia dotyczące kontrolowania przedsiębiorców!  

Jednym z nich jest wydłużenie czasu prowadzenia kontroli ponad normy zawarte w przepisach, sztucznie zawyżając liczbę pracowników. Czy takie działania są zgodne z prawem i jak przedsiębiorca powinien zachować się w takiej sytuacji wyjaśnia dr Katarzyna Kalata w odpowiedziach na pytania do eksperta, w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Link do pobrania poniżej.

 

zus kontrola przedsiębiorców

[LINK TUTAJ]

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.