ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Warsztaty "Jak przygotować się na kontrole ZUS w 2018 roku?"

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach "Jak przygotować się na kontrole ZUS w 2018 roku?", które odbędą się w dniu 22 lutego 2018 roku. Warsztaty prowadzone będa przez dr Katarzynę Kalatę wspólnie z Dziennikiem "Gazeta Prawna" i dotyczyły będą m.in.: wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia kontroli. 

 

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do kadry kierowniczej spółki oraz do osób zajmujących się bezpośrednio naliczaniem oraz rozliczaniem składek ZUS.

 

jak przygotować się na kontrolę zus

[LINK TUTAJ]

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.