ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Zwrot świadczeń tylko wyjątkowo

Praktyka ZUS budzi poważne zastrzeżenia ze względu na obowiązujące regulacje kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Art. 7 k.p.a. wskazuje, że organ powinien dążyć do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organ rentowy w tego typu sprawach wielokrotnie działa zaś bezprawnie, najpierw na etapie prowadzenia sprawy, a następnie wydawania decyzji. Zgodnie z zasadą trwałości decyzji administracyjnych, wyrażoną w art. 16 k.p.a., ZUS może co prawda uchylić prawomocne decyzje, jednakże żadna przesłanka z art. 154 i 155 k.p.a. w niniejszych sprawach nie została spełniona.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem z naszym komentarzem. Link do pobrania poniżej. 

zwrot świadczeń zus

[LINK TUTAJ]

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.