ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Zmiany w prawie 2018 rok

W tym roku zaczynają obowiązywać liczne zmiany przepisów, bardzo istotne dla osób zarządzających przedsiębiorstwami. Są to m.in.: nowe regulacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców, jedno konto ZUS czy zmiana minimalnego wynagrodzenia. Jakie z tymi regulacjami wiążą się obowiązki dla pracodawców?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Link do pobrania poniżej. 

 

 

zmiany w prawie

[LINK TUTAJ]

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.