ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Likwidacja górnego limitu składek. Odpaliliśmy bombę z opóźnionym zapłonem

Jako osoba ubezpieczona, reprezentująca przyszłe pokolenie, odczuwam niepokój, na który ma wpływ nieprzewidywalność propozycji, tworzenie regulacji ad hoc, które nie mają nic wspólnego z długoterminowym planem zabezpieczenia społecznego i w konsekwencji zrujnują system ubezpieczeń społecznych w Polsce – pisze Katarzyna KALATA.

 

Zachęcamy do zapozania się z artykułem, link do pobrania poniżej.

 

górny limit składek

[LINK TUTAJ]

 

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.