ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Czy żłobki są lepsze od niań?

Wsparcie dla rodzin w postaci dofinansowania składek na ZUS niań, jest najdroższa formą opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Słusznie podjęto decyzję o działaniach na rzecz rozwoju dostępności instytucji opieki nad dziećmi - wskazuje Katarzyna KALATA w komentarzu do Rzeczpospolitej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, link do pobrania poniżej.

żłobek czy niania

[LINK TUTAJ]

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.