ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Trzeba uporządkować liczenie płacy za urlop. Ale zmiany w nowym kodeksie są kosmetyczne

Ani w kodeksie pracy, ani w rozporządzeniu urlopowym (rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.) nie ma definicji pojęcia „znaczne wahania”. Odwołując się do definicji zawartej w słowniku języka polskiego, należy stwierdzić, że „znaczny” to dość duży, a „wahania” to zmienność zjawisk zamykająca się w określonych granicach. To oczywiście nie rozwiązuje problemu - dr Katarzyna Kalata - Prezes Zarządu dla Dziennika Gazety Prawnej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Link do pobrania poniżej.

 

liczenie płacy za urlop

[LINK TUTAJ]

 

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.