ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Strajk Generalny Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wielkimi krokami zbliża się strajk generalny Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko wdrażanej reformie edukacji, która doprowadzi m.in. do likwidacji gimnazjów. 
 

Rozwiązywanie sporów zbiorowych w polskich szkołach, a także w szpitalach, zgodnie z formalnie obowiązującymi regulacjami jest w zasadzie niemożliwe. Przekonują o tym związkowcy, a eksperci przyznają im rację. Zgodnie twierdzą, że należy możliwie najszybciej znowelizować ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem z Dziennika Gazety Prawnej z naszym komentarzem. Link do pobrania poniżej.

strajk znp

[LINK TUTAJ]

 
 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.