ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Nowe zasady pracy przed komputerem dla kobiet w ciąży

Od dnia 1 maja 2017 r., wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące czasu pracy dla kobiet w ciąży, pracujących na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Kobiety nie będą mogły pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, a po każdych 50 minutach pracy przed komputerem, kobieta w ciąży powinna skorzystać z co najmniej 10-minutowej przerwy, którą pracodawca będzie musiał wliczać do czasu pracy.
 

W dniu 1 maja 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r., poz. 796; dalej: Rozporządzenie). Zastąpi ono dotąd obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
 

Zgodnie z nowymi przepisami, czas pracy dla kobiet w ciąży pracujących na stanowiskach z monitorami ekranowymi nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a po każdych 50 minutach pracy przed komputerem, kobieta w ciąży powinna skorzystać z co najmniej 10-minutowej przerwy, którą wlicza się do czasu pracy (a zatem pracownica zachowuje za przerwy prawo do wynagrodzenia). Precyzyjny w tym zakresie przepis części I ust. 1 pkt 12) załącznika do Rozporządzenia (Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią) nie uprawnia ani pracownicy, ani pracodawcy do kumulowania czasu na przerwy i korzystania z nich przez pracownicę łącznie np. po 4 godzinach pracy (w wymiarze 40 minut) lub też na wcześniejsze zakończenie przez pracownicę pracy (np. przy 8-godzinnym czasie pracy, skrócenie pracy o 80 minut). Założeniem jest bowiem, że korzystne dla zdrowia i samopoczucia kobiet w ciąży wykonujących pracę przed komputerem będzie zapewnienie im regularnych przerw w pracy w wymiarze co najmniej 10 minut.
 

Pracodawca powinien poinformować pracownicę w ciąży o tym, że po każdych 50 minutach pracy przed komputerem przysługuje jej wliczana do czasu pracy przerwa, jak również przestrzegać powinien wykonywania przez kobietę w ciąży przysługującego jej uprawnienia. Z przepisów nie wynika sposób weryfikacji przestrzegania przez pracodawcę korzystania przez pracownicę z przerw w pracy. Nie ma jednak uzasadnienia dla oczekiwania, że każda 10-minutowa przerwa będzie odnotowywana przez pracownicę.
 

Naruszenie uprawnienia pracownic w ciąży do przerw, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy) i jest zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

UWAGA!

Od dnia 1 maja 2017 r. kobiety w ciąży obowiązuje zakaz pracy przed komputerem dłużej niż 50 minut w każdej godzinie pracy i zakaz łącznego czasu pracy w wymiarze ponad 8 godzin w ciągu doby.


 

Podstawa prawna:

  • art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy;
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r., poz. 796).

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.