ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Masz umowę o zakazie konkurencji u swojego pracodawcy i lepszą ofertę pracy w nowej firmie?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2018 roku, złamanie zakazu konkurencji może nastąpić tylko w jasno określonych okolicznościach.

 

Sprawdź PKD swojego pracodawcy i dowiedz się, czy Twoja umowa o zakazie konkurencji jest w mocy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Link do pobrania poniżej.

 

 

[LINK TUTAJ]

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.