ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Jednakowe traktowanie - Kiedy pracodawca narusza przepisy o dyskryminacji?

Każdy z pracodawców powinien przestrzegać zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu i podczas procesu rekrutacyjnego, jednak często trudno stwierdzić, czy doszło do dyskryminacji. Na przykład dopuszczalne jest niepodpisanie umowy o pracę z wcześniej zrekrutowanym pracownikiem, jeśli pracodawca dowie się w późniejszym okresie, że kandydat do pracy prezentuje zupełnie inną filozofię życiową i cechy osobowościowe niż przedstawione podczas procesu rekrutacji. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, link do pobrania poniżej.

 

dyskryminacja przez pracodawce

[LINK TUTAJ]

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.