ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Do PPK i trzynastej emerytury dopłaci Fundusz Pracy. Czyli nie rząd, a pracodawcy...

Jako fundusze celowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, powinny być wydatkowane zgodnie z określonymi celami wskazanymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezależnie od poziomu wzrostu gospodarczego.(...) negatywnie należy oceniać uszczuplanie środków funduszy na inne potrzeby niż określone w ustawie. Fundusze celowe służą przede wszystkim finansowaniu wąsko określonych celów, zatem jeśli środki w funduszach znacznie przewyższają wydatki, wysokość składki wpłacanej przez pracodawców powinna zostać obniżona. Zasadą gromadzenia środków na specjalnie wyodrębnionych funduszach jest brak możliwości ich transferu między tymi funduszami (...) - dr Katarzyna Kalata dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Link do pobrania poniżej.

 

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.