ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

03-01-17 Jak odwołać się od decyzji ZUS?

jak odwołać się od decyzji zus
Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), należy złożyć w ciągu miesiąca (30 dni) od daty doręczenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Jak odwołać się od decyzji ZUS - konsultacje prawne.

 

Każda osoba, która ma problem z ZUS i chce odwołać się od decyzji, może skorzystać z usług firmy, która świadczy usługi związane z poradami prawami i radami na temat tego, jak odwołać się od decyzji zus. W tym miejscu otrzymasz wskazówki, co zrobić, aby korzystnie dla siebie załatwić wszystkie sprawy związane z ZUS. Można będzie w ten sposób cieszyć się z pełnych możliwości, jakie uzyskamy, ponieważ sprawa zakończy się w skuteczny sposób, bez najmniejszych problemów.

  Odwoładnie od decyzji ZUS termin - ile czasu masz na odwołanie się.

ZUS była uciążliwy w kontaktach, a jednak odwołanie od decyzji zus termin ma bardzo krótki, dlatego sprawę należy wyjaśnić niezwykle szybko. Konieczne jest tu precyzyjne załatwienie całej sprawy, co jak najbardziej przełoży się na osiągnięcie pomyślnych rezultatów. Z pewnością, jeżeli tylko dobrze zostanie przygotowany wniosek i zostanie on złożony we właściwym terminie, można będzie liczyć na jego pomyślne rozpatrzenie. Na pewno odwołanie się od decyzji zus nie jest sprawą prostą, ponieważ ZUS zwykle stoi twardo przy swoich postanowieniach. Jednak są osoby, które są w stanie wygrać z ZUS.

Wystarczy tylko przygotować argumentację zgodną z prawdą, a można będzie uzyskać bardzo pozytywne rezultaty, które przełożą się na wygranie sprawy. Dla każdego to będzie szansa na zdobycie pozytywnych wyników, otrzymanie zadośćuczynienia, jak i pieniędzy, które są potrzebne na przykład na leczenie. Jeżeli chcesz złożyć odwołanie od decyzji zus zasiłek chorobowy otrzymasz oczywiście w późniejszym terminie. Trochę to potrwa, zanim ZUS rozpatrzy wniosek i go zatwierdzić. Jeżeli jednak są podstawy do odwołania, warto z tego skorzystać. W przypadku choroby każde pieniądze są potrzebne i niezbędne do tego, aby przeprowadzić w pomyślny sposób proces leczenia.

Odwołanie można złożyć osobiście, w oddziale ZUS lub przesłać pocztą do organu, który wydał niniejszą decyzję. W tym drugim przypadku, o upływie miesięcznego terminu, decyduje data stempla pocztowego.

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.